Meduus OÜ
Meduus OÜ
© 1999 - 2012 Meduus OÜ
Meduus OÜ
Firmast | Teenused | Kontakt

Raamatupidamis;- ja finantsteenused

Meie raamatupidamis;- ja finantsteenuste hulka kuuluvad tavaliselt: 

  • pearaamatu pidamine
  • bilanss, kasumiaruanne
  • varade arvestus
  • müügi- ja ostuvõlgade arvestus
  • kontoplaani kostamine, firma tegevuse kaardistamine
  • arvelduskontode vahelised ja sularaha arveldused
  • käibedeklaratsioon, tulu/sotsiaalmaksu deklaratsioonide koostamine

Vastavalt kliendi soovile teostame ka makseid ja muid raamatupidamise ning finantsjuhtimisega seotud töid.

Teenuste hinnad jagunevad kaheks – raamatupidamise perioodiline teenus ning erakorralised tööd. Perioodilise teenuse hind sõltub ettevõtte raamatupidamislikest mahtudest ehk dokumentide hulgast, mida tuleb läbi töötada. Erakorraliste tööde puhul aga kujuneb teenuse hind vastavalt kokkulepetele.

Küsige meilt hinnapakkumist merike@meduus.ee